Порядок виконання стягнення у виді суспільно корисних робіт

Порядок виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт передбачено главою 31-А Кодексу України про адміністративні правопорушення та наказом Міністерства юстиції України від 19.03.13 р. № 474/5 «Про порядок виконання  адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт».

Порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт визначається ст. 3251 КУпАП. Так, постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання постановою законної сили. Таким органом є уповноважений орган з питань пробації. 

Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування. Перелік об’єктів та видів робіт, на яких порушники відбуватимуть суспільно корисні роботи затверджується рішенням виконавчого комітету місцевої ради. Далі уповноважений орган з питань пробації направляє правопорушника на безпосереднє місце виконання суспільно корисних робіт. Це можуть бути певні підприємства, установи, організації або ж органи виконавчої влади чи то органи місцевого самоврядування. В основному, направлення адресуються голові місцевої ради як представнику юридичної особи, за якою закріплено місце відбування порушником стягнення. Тобто в цьому випадку на голову місцевої ради відповідно до ст. 3253 КУпАП покладаються певні обов’язки – орган місцевого самоврядування виступає як підприємство, власник якого має забезпечити умови для виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 

Староста може бути визначений як відповідальна особа за правопорушником, який виконує суспільно корисні роботи. 

Відповідно до ст. 3253  КУпАП на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладаються такі обов’язки:

1 погодження з уповноваженим органом з питань пробації, переліку об’єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт

2 контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт 

3 своєчасне повідомлення уповноваженого органу з питань пробації про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт

4 ведення обліку та інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість відпрацьованих порушником годин.

Примітка. Строк виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконує призначену йому суспільно корисну працю (ст. 3252 КУпАП). Але староста має також слідкувати, щоб правопорушник не перевищив граничний строк виконання цих робіт:

для повнолітніх не більше 8 годин, а для неповнолітніх — не більше 2 годин на день.

5 нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці Мають місце випадки, коли правопорушники ухиляються від виконання суспільно корисних робіт. У цьому випадку староста зобов’язаний невідкладно повідомити уповноважений орган з питань пробації про наявність ухилення від виконання стягнення з боку правопорушника.

У разі ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт правопорушник підлягає притягненню до адміністративної відповідальності за статтею 1832 КУпАП і може бути накладено стягнення у вигляді адміністративного арешту строком до десяти діб.

Примітка. Під ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт у цій статті слід розуміти неприбуття порушника до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння. Поважними причинами є хвороба особи та інші документально підтверджені обставини, що фактично позбавляють можливості порушника прибути для відпрацювання суспільно корисних робіт.

У разі злісного ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт правопорушник підлягає притягненню до кримінальної відповідальності за статтею 3892 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до двох років. 

Примітка. Під злісним ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт для цілей цієї статті слід розуміти продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності на підставі статті 1832 КУпАП, тобто неприбуття до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу з питань пробації без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

Поважними причинами є хвороба та інші документально підтверджені обставини, що фактично позбавляють можливості порушника прибути для відпрацювання суспільно корисних робіт.